Jméno vsi, ležící přibližně 3,5 kilometru severozápadně od Tachova, vzniklo z osobního jména Ctibor, staročesky Čstibor a znamenalo Ctiborův, ve smyslu dvůr. V prvním členu osobního jména se nachází imperativ slovesa čstíti > ctíti a ve druhém členu staročeské bor, čili zástup, sbor či shromáždění. První písemná zmínka o Ctiboři se vztahuje k roku 1375. K dalším názvům patřily české Stiboř (1431), Cztiborow a Sstiebersrayt (1544), Sstybrsreyth (1587), Stiebereuth (1654), německé Schtibersgrewt (1442), Stiebereit (1685), Stübenreuth (1752), Stiebenreut (1788) a (1838), Stibenreith (1854) a latinské Stiberzkirch (1375), Styborz (1379) a Cztiborz (1454).

Miroslav Vetrák