Mimořádná příležitost se naskytla dvěma studentům cukrářského oboru Střední živnostenské školy v Plané. Od příštího školního roku budou studovat v pokračujícím tříletém studiu v oboru turistický a hotelový management, na prestižní německé střední škole ve Wiesau.

ROZHODUJE ZÁJEM O OBOR A MOTIVACE

Zde po tříletém studiu získají maturitu v oboru Cestovní ruch a zároveň kredity pro návazné bakalářské studium v Německu. „Studium se nám podařilo dojednat na základě velmi dlouhé a výborné spolupráce s partnerskou bavorskou školou BS Wiesau. Studium na této škole je prestižní a nyní ho mohou absolvovat také dva naši studenti,“ řekl Deníku učitel ekonomie a německého jazyka na Střední živnostenské škole v Plané Vladimír Kasík a doplnil, že kritérium pro výběr studentů nespočívalo ani tak ve výborné znalosti německého jazyka, jako spíš v celkovém přístupu studentů k vlastnímu životu a motivaci se dále vzdělávat. „Oba studenti měli už během studia na učebním oboru cukrář zájem o obor, byli pilní, poctiví, pracovití a měli pozitivní přístup k vlastnímu rozvoji. Právě tyto vlastnosti bych chtěl vyzdvihnout. Pro studenta jakéhokoliv řemesla jsou nesmírně důležité. Německy se pak na místě bez problémů doučí za několik týdnů,“ doplnil učitel.

CHCEME, ABY ŘEMESLO ZÍSKALO ZPĚT PRESTIŽ

Vyslání dvou českých studentů k navazujícímu studiu v německém Wiesau, je tak první vlaštovkou podobné spolupráce na Tachovsku. Podle Vladimíra Kasíka z plánské živnostenské školy o žádné další podobné spolupráci neví v celém Plzeňském kraji. „Učňovské školství nemá v současné době potřebnou prestiž a samotní studenti v oboru často nevydrží a odchází do jiného odvětví. Podobné projekty mohou přispět k tomu, aby si studenti začali vážit svého řemesla a byli na něj hrdí. Náš region k podobné spolupráci přímo vybízí a myslím, že obě strany, jak česká, tak německá se mají čím obohatit,“ nastínil Vladimír Kasík.

Přestože je bavorské Wiesau v Horním Falci vzdálené pouhých čtyřicet kilometrů od Plané. Studenti zde budou mít zajištěné také ubytování. Školné pak platí stát a studenti získají finanční podporu také na ubytování.