„Jsou to další milníky, které se nám daří zpracovat a instalovat díky dotacím Evropské unie v rámci česko bavorské přeshraniční spolupráce," uvedl Roman Soukup z občanského sdružení Terra Tachovia s tím, že zbývá ještě dokončit a umístit tři kamenná díla.

Milník věnovaný rabínovi Soferovi našel své místo na okraji židovského hřbitova pod Rapotínem. Jeho autorkou je Lucie Procházková se sdružení Huť Georg Böhm. Milník odkazuje na významnou osobnost židovské komunity z počátku devatenáctého století.

Zhruba o jedno století později žil v Tachově Frank Kohner, který je současným Tachovanům znám především jako autor svérázné knihy Tachovské historky. Jemu věnovaný kamenný symbol je umístěn při cestě k urnovému háji, vedle areálu požární stanice v plzeňské ulici. Autorem Kohnerova milníku je Petr Círl, který rovněž působí ve sdružení sochařů a kameníků Huť Georg Böhm.

Dalším milníkem, který bude v dohledné době instalován, je milník věnovaný Burianovi II. z Gutštejna a odhalen bude při špacíru po Zlaté cestě v neděli 14. října.

Zlatá cesta je historická obchodní cesta, která spojovala Prahu a Norimberk a vedla také přes Tachovsko. Některé její úseky jsou v krajinném reliéfu dosud patrné. O její obnovu a historický odkaz se stará již několik let občanské sdružení Terra Tachovia.

Více najdete také v úterním tištěném vydání Tachovského deníku