Zimní období je ale tradičně věnováno přípravám zámecké expozice na další rok. S tím souvisí také péče o současné exponáty. Některé z nich totiž zimní návštěvníci neuvidí. „Právě v tomto čase byly z našeho zámku odvezeny dva obrazy, které budou restaurovány. Jedná se o Dámu v sedle a portrét Alfred III. Windischgrätze,“ informuje správa zámku.

Obrazy přes zimu opraví restaurátoři.

Oba obrazy nutně potřebují restaurátorský zásah, jejich rámy ve velmi špatném stavu.