Zájem z veřejnosti je možná i proto, že mají nárok na placené čtyřiadvacetihodinové volno ze zaměstnání, slevu na daních od základu za každý odběr, ocenění od červeného kříže a každá pojišťovna má zveřejněno, jak sama své dárce odměňuje.

„Každý dárce, který přijde na odběry Českého červeného kříže, vyplní dotazník, podstoupí odebrání vzorku krve, který je následně zkoumán na infekční nemoci, jako je například žloutenka nebo HIV," popsala lékařka Petra Matasová s tím, že dárce nemine ani prohlídka u lékařky, a pak může přistoupit k samotnému odběru.

Při lékařské prohlídce je dárcům změřen tlak, teplota, váha a projde se dotazník. V dotazníku jsou podrobné otázky jak na současný stav, tak na stav z minulých let.

„Ptáme se na podstoupené operace, onemocnění ledvin a mnoho dalších. Dále kontrolujeme intervaly odběrů u mužů i žen," popsala lékařka Matasová.
Krev může darovat osoba starší 18 let, v dobrém zdravotním stavu, do 60 let věku. Dárce se nesmí léčit s žádným nádorovým, chronickým nebo infekčním onemocněním. Velice důležitou roli zde hraje i váha. Dárce musí mít nad padesát kilogramů váhy, jinak by jeho tělo odběr 450 ml krve špatně neslo.
Odběry krve na ČČK v Tachově se konají dvakrát měsíčně.