„V roce 1990 jsme měli 46 žáků, dnes je jich o dvacet více,“ řekl nám Jiří Palát, který školu vede. Sedmnáct žáků je navíc v přípravném ročníku, který je pro děti od pěti do sedmi let.

Největší zájem mezi dětmi je o výuku hry na dechové nástroje, vyučuje se ale také hra na klavír či akordeon.

Uspokojivý počet žáků a převažující zájem o dechové nástroje si Jiří Palát vysvětluje existencí dechového orchestru Juvenka. Současní i bývalí žáci umělecké školy zvoří základ Juvenky. „Orchestr zahajuje každý rok sezonu dubnovým výročním koncertem, hraje pravidelně v Bezdružicích i Konstantinových Lázních a zajíždí i na různé festivaly, včetně zahraničních,“ uvedl Palát s tím, že dvakrát vyhrála Juvenka soutěž mladých orchestrů v Německu, na svém kontě má i vítězství v populární rozhlasové soutěži O soudek plzeňského.

ZUŠ vychovala také umělce, kteří hudbě zůstali věrni. Například Martin Rada, současný člen vojenské hudby v Táboře, další dvě absolventky hudbu studují.