"Byla to poslední aktivita tříletého projektu CLIL across the borders – enjoy and learn, jenž je realizován v rámci programu Erasmus. Setkání se zúčastnili nejen žáci z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska, kteří na projektu spolupracují, ale také tři dívky z Ukrajiny, jež navštěvují přimdskou školu," přiblížila učitelka Jana Anděl Valečková.

V průběhu projektu se žáci věnovali dvanácti vyučovacím předmětům, v nichž využili metodu CLIL (vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně, pozn. red.). Každá z partnerských škol zodpovídala za tři z těchto předmětů. "Přimdská škola měla na starosti dějepis, pracovní činnosti, jazyky a literaturu. Setkání bylo tedy věnováno třem zmíněným předmětům a navíc ještě i sportu," přiblížila Valečková.

Divadelní ochotníci ze Stříbra předvedou divákům scénu s kaprem nebo kuřetem v troubě.
Stříbrský spolek Divoch zahraje legendární Pelíšky

Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 6. června v tělocvičně školy za přítomnosti starosty Přimdy Jiřího Kadery a kronikáře Josefa Rídla. Poté se žáci rozdělení do osmi mezinárodních skupinek vydali poznávat Přimdu formou hry. Po návratu do školy mimo jiné navrhovali vlastní školu budoucnosti. Odpoledne žáci vyráběli dekorace ze dřeva i kovu, zdobili skleničky a tvořili panáčky z květináčů.

"V úterý čekal účastníky výlet do Plzně. Prohlédli si Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, kde také společně složili dřevěný model středověké Plzně. Svoji sportovní zdatnost si prověřili na lezecké stěně TJ Lokomotiva Plzeň, kde je čekalo lezení s instruktory. Po návratu do školy pokračovali ve workshopech," sdělila vyučující.

Ilustrační snímek
Opustili nás

V dalších dnech zamířili účastníci setkání do Historického parku Bärnau-Tachov, navštívili také Chodsko. "Pátek strávili opět ve škole na Přimdě. Dopoledne si žáci zahráli Spikeball či frisbee, ale vyzkoušeli si také chůzi na chůdách či starou dětskou hru tlučení špačka. Po sportu následovaly jazykové úkoly, žáci měli rozluštit staroslověnská slova psaná starou cyrilicí a poté poskládat rozstříhaná anglická přísloví," doplnila Valečková.

Na závěr setkání žáci zhodnotili, co se během projektu naučili. Odpoledne se všichni přesunuli do kulturního domu, kde zhlédli filmy v rámci mezinárodního potápěčského festivalu PAF a také hlasovali o nejkrásnější podmořskou fotografii.

Po filmové projekci bylo setkání slavnostně zakončeno, účastníci převzali certifikáty a drobné dárky. Večer ještě čekala všechny společná slavnostní večeře ve školní jídelně a party v tělocvičně. V sobotu ráno se partneři rozloučili a odjeli do svých domovů.