„Na petici občanů zatím reagovala společnost O2 a její reakce není optimistická. Žádná odpověď zatím nepřišla od operátora T-Mobile. Situace se zatím nijak nemění,“ odpověděl na otázku starosta.

„Platí pořád to samé, nikam se nemůžeme dovolat, pokud nepobíháme po zahradách a lesích,“ potvrzuje nelepšící se skutečnost iniciátorka petice a členka petičního výboru Libuše Kantnerová.

Nové převlékací kabinky a skříňky nainstalovali ve wellness centru v Konstantinových Lázních.
Wellness v Konstantinových Lázních má po měsíci oprav moderní šatny

Dle vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., mobilní signál pro obec Halže a její místní části zajišťuje základnová stanice TCYHA osazená technologií 2G/4G. Což stačí na dostatečné pokrytí pro části obce Halže, nicméně dlouhodobě z něj není možno kvůli členitému terénu zajistit dostatečně silný signál na pokrytí právě osady Branka a také části úseku silnice II/199.

Operátor nabídl v dopise obci hned dvě řešení. Jedním z nich je výstavba nové věžové základnové stanice nejspíš na vrcholu Branka, kterou by však musela spolufinancovat obec. Předpokládaná minimální výše finančního podílu by činila 10 milionů korun.

Prostibořské pojetí oslavy Března měsíce knihy nadchlo malé i velké.
Při Noci s Andersenem potkaly děti v Prostiboři ducha

V dopise, který dostal Deník k nahlédnutí, dále operátor píše, že je připraven jednat jak o první variantě, tak o druhé, kdy nabízí obci aktivní součinnost při vybudování nové infrastruktury, na kterou by bylo možné vysílací technologii umístit.

Starosta obce Halže na nabídku operátora Deníku řekl: „Částka 10 milionů pro nás představuje investiční prostředky, které má obec k dispozici na dobu tří let. Tudíž pro nás není přijatelné tuto nabídku operátora akceptovat.“