Jak se cítíte v nové funkci?

Teprve se rozhlížím a zjišťuji, co vlastně takový starosta na malé obci dělá a jaké má povinnosti. Na druhou stranu jsem nějakou představu už měl.

Když jste kandidoval do zastupitelstva obce, myslel jste už na to, že budete dělat starostu?

Neměl jsem v plánu, dělat starostu. To vyplynulo ze situace. Jen jsem chtěl pokračovat v trendu, jaký zde byl nastaven.

Jak hodnotíte práci vašeho předchůdce?

Bývalý starosta nasadil laťku hodně vysoko. Přislíbil mi pomoc, kdykoli ji budu potřebovat. Je to skvělé, nemá s tím problém. Například mi již pomáhall vyřešit nějaké záležitosti týkající se veřejného osvětlení.

Už jste řešil nějaký konkrétní problém z popudu občanů obce?

Ne. Zatím jsem ještě žádný takový problém neřešil.

Jakou aktuální otázku řešíte právě v této době?

Tak je to už zmiňované veřejné osvětlení. Také musíme sestavit a schválit rozpočet obce na příští rok.

Jaké máte představy o tom, co byste chtěl v Broumově vybudovat?

V budoucnu chceme zrekonstruovat objekt bývalé školy. Máme v plánu zde zřídit společenský sál, který nám chybí. Také bychom do budovy rádi přestěhovali obecní úřad. Chceme tam zřídit například knihovnu nebo veřejný internet. Lidé k nám mohou zajít a podělit se s námi o nápady, jak stavbu využít. V současnosti již máme dotace na zajištění tohto objektu.

Post starosty vykonáváte jako neuvolněný. Jaké je vaše zaměstnání a skloubíte jej dohronady s výkonem funkce starosty?

Pracuji v rodinné farmě. Jak to skloubím? Tak to se také musím naučit. V zimě je v zemědělství trochu více času, horší to bude na jaře a v létě. To budu muset více pracovat o víkendech. Ale musí to jít. Věřím, že mi pomůže v mojí práci místostarosta i zastupitelé.

Tato funkce je pro vás nová. Čemu všemu se v ní musíte naučit?

V první řadě musím zjistit, co si mám nastudovat. Pak se určitě budu učit jak se říká za pochodu. Tak, jak se připravovat různé projekty.