Stalo se tak v rámci projektu Ministerstva obrany, který ve školách zajišťuje moderní formu branné výchovy, tedy předmětu, který ještě v osmdesátých letech patřil k pravidelným školním rozvrhům.

Projekt se jmenuje Pokos, tedy Příprava občanů k obraně státu. „Naším úkolem je vzdělávat děti formou branné výchovy 21. století. Snažíme se jim vštípit alespoň základní věci, které se ve školách běžně neučí. Tedy aby věděli, co to je Integrovaný záchranný systém, proč jsme v některých celosvětových uskupeních, jako je třeba NATO a podobně,“ vysvětlil Deníku koordinátor projektu Petr Toman.

Celé dopoledne, které je určeno žákům vyšších ročníků, je pojato odlehčenou formou. „Děti se učí zdravovědě a vyzkouší si i protichemickou ochranu. A máme vyzkoušeno, že když se před ně postaví voják v uniformě a s výzbrojí, a vypráví o svých zážitcích, má to na děti silnější dopad,“ řekl dále s tím, že projekt se snaží školákům přiblížit i obyčejný život vojáků.

Cílem projektu ovšem není nábor možných příštích příslušníků armády. „Tento projekt má čistě vzdělávací úkol, aby nahradil to, co chybí ve školní výuce,“ uvedl.

Projekt už funguje zhruba šest let. „Zájem je velký, že máme kapacity naplněné až na dva roky dopředu,“ doplnil Toman.

V tachovské škole v Hornické se program odehrával na čtyřech místech. V tělocvičně vyslechly děti výklad nejen o dělostřeleckém pluku z Jinců, ale o armádě a dalších zajímavostech.

Ve dvou učebnách si pak školáci vyzkoušeli prostředky chemické obrany a základy zdravovědy. Venku si mohly děti prohlédnout vojenskou sanitu a nákladní automobil. „V naší škole se do projektu zapojuje zhruba stovka dětí z druhého stupně. Ti menší se také zúčastnili výtvarné soutěže na téma armády,“ doplnila zástupkyně ředitele Lenka Doležalová.

Munice nalezená v lese nedaleko Chodové Plané.
Školáci objevili cvičnou munici