Stejně jako předchozí ročníky byl i tento zaměřen na přírodu, historii a tradice tohoto zapomenutého kraje.

Začátek Dne Českého lesa oznámili trubači slavnostním zatroubením.

Hlavním bodem letošního programu byla ukázka domácké výroby dehtu na kolomazném kameni a soutěž v rýžování zlata.

Dehet se vyráběl tradiční domáckou výrobou na plochém kameni s drážkami, které na kameni tvořily tzv. stromeček a připomínaly žilnatinu listů z opadavých stromů. Okolo zápalného kanálu se postavil milíř ze smolnatého dřeva – borovice. Dřevo se pokrylo vrstvou jílu a poté vrstvou travních drnů. Byl to takový malý milířek. Milířek byl zápalným kanálem zažehnut a za 2,5 hodiny začala vytékat dehtová voda. Po třech hodinách hoření již začal vytékat, společně s dehtovou vodou, finální produkt – dehet.

Výroba dehtu na kolomazném kameni bývala tradiční domáckou řemeslnou výrobou

Hornicko – historický spolek Planá připravil v rámci dne soutěže v rýžování zlata. Zlatokopové si mohli vlastní dovedností vyzkoušet získávání zlatých zrníček na rýžovnické pánvi.

Prakticky každý rýžovník si domů odnesl na památku certifikát Rýžovníka – zlatokopa s vlastnoručně nalezenými zrnky zlata. V kategorii dětí soutěžilo 45 rýžovníků, v kategorii bezmála dvacet závodníků. Vítězové v obou kategoriích dokázali z nevzhledného blátivého písku na rýžovnickém nářadí nalézt 25 – 28 zlatých zrnek.

V průběhu soutěží si mohli zájemci poslechnout povídání o historii těžby zlata v západočeském regionu a o novodobých způsobech rýžování zlata. Zúčastněným byla předvedena technika plavení zlatonosného písku na rýžovnickém splavu, kde každý mohl vidět, jak se zlatý písek při plavení chová.

Kromě kolomazi a rýžování zlata byla pro návštěvníky připravena výroba keramiky, dřevorubecké soutěže, tvořivé dílny, prezentace organizací působících v regionu, prodej místních produktů nebo vystoupení tachovských Komedyjantů.

Barbora Nováková