Ústředním tématem letošního projektového dne bylo Polsko. Možná se teď některý ze čtenářů v duchu ptá: „A proč zrovna to?“ Důvody jsou přinejmenším dva. Jednak je polská škola v Lesnici další partnerskou školou našeho společného projektu., který nese název www.persönlichkeiten-europa.com a jednak proto, že se jedno z našich týdenních mezinárodních setkání uskutečnilo docela nedávno, v dubnu, v polském Krakově.

Ze Stříbra jsme vyjeli pár minut po 7. hodině, tedy relativně časně, ale přesto jsme do Rudolstadské školy dorazili se zpožděním. Práce na projektu ve škole již byla v plném proudu a připravené stoly s občerstvením už na nás čekaly.

Po úvodním společném posezení u čaje, chlebíčků a sladkostí, které vlastnoručně připravily žákyně 2. stupně, jsme společně shlédli powerpointovou prezentaci fotografií a připomněli si tak dny strávené před nedávnem v Krakově. Program pokračoval vlastní prací na plnění projektových úkolů spojených s tématem, do které byli zapojeni i naši žáci, např. skládali a lepili puzzle se znakem města Krakova.

Projektový den byl pak zakončen malým „barbecue“ na školním dvoře, kde jsme mohli ochutnat vyhlášenou místní specialitu na grilu – „ Türinger Bratwurst“.

Dvě hodiny po poledni jsme se už zase loučili. Oč kratší bylo naše setkání, o to srdečnější a vřelejší bylo loučení … Ostatně neloučíme se na dlouho, v polovině června se zase s kolegy setkáme, tentokrát v německém Schweichu.

Náš projektový den byl na závěr zpestřen návštěvou nedalekých krápníkových jeskyní Feengrotten, kde jsme žasli nad nádherou stalagmitů, stalaktitů a stalagnátů a kde se mozaika našich poznatků obohatila krom jiného o informace ze života patronky všech horníků svaté Barbory.

Den se vydařil, vraceli jsme se domů unaveni, ale plni zážitků.

Jasmína Vaňkov