Den Země je svátek naší Země. Ta nám dává vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího.


Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům.Tak vlastně člověk škodí i sám sobě.Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi.


Den Země byl tedy pro nás všechny vhodnou příležitostí, abychom se nad těmito věcmi zamysleli, abychom si o tom společně ve třídách popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti a aby se každý z nás snažil dozvědět co nejvíce.
My jsme oslavy tohoto svátku neomezili pouze na jediný den, ale věnovali jsme mu téměř celý týden. Na tyto dny byly připraveny pro děti zajímavé aktivity zaměřené právě na životní prostředí a jeho ochranu- tvořivé dílny, hry, znalostní soutěže, vycházky, exkurze, divadelní představení s ekologickou tématikou.


Žáci jednotlivých tříd byli seznámeni s barvou, která je reprezentovala a která se stala zároveň symbolem pro jednotlivé ročníky. A tak tedy žlutá barva patřila 1. ročníku a jednotlivé třídy si připravili projekt na téma: Co se sluníčku líbí/nelíbí, když na nás shlíží z oblohy. Součástí byla také vycházka a pozorování okolní přírody. Druháčky reprezentovala červená barva. Výsledným projektem pak byla koláž týkající se témat Zabraňme tomu (prostředí, ve kterém nechceme žít) a Naše krásná Země –prostředí, ve kterém bychom chtěli žít. Došlo i na návštěvu záchranné stanice p. Bobála ve Studánce. Třeťáci se ve svém projektu zaměřili na zelenou barvu v přírodě a jejich úkolem bylo také vzkázat něco naší Zemi. Vycházka do Rokle jim hodně napověděla o tom, jak se tachovští občané starají o své město a okolí. Čtvrťáky čekala cesta do Svobodky k čističce vod, protože jejich barvou pro tento týden se stala barva modrá. Také se pokusili vytvořit básnická dílka o Zemi. 5. ročníky zaujala barva hnědá, která reprezentuje půdu, zemi, o níž se pokusili žáci zjistit co nejvíce. Pro žáčky 1. – 3. tříd pak připravili divadelní hru s ekologickou tématikou, kde si mohli žáci mimo jiné ověřit i své znalosti o ekologii, ochraně životního prostředí a třídění odpadu. Poslední den projektového týdne pak žáci zakončili oblečeni v barvách, o kterých se toho tolik dozvěděli. Celý týden se velmi vydařil.


A co by chtěli naši žáci vzkázat planetě Zemi:

Ahoj naše Země!
Přejeme Ti průzračnou vodu,
voňavý vzduch, aby vše, co je živé mohlo dýchat,
nádherné barvy, abys byla krásná,
lásku, abychom se všichni měli rádi,
ale hlavně, aby ses cítila lehká, svobodná a plná života.

Ať naše Země krásná je
a ledovec už netaje.
Ať voda čistá, průzračná je,
samá zeleň ať nás obklopuje.
Ať ozónová díra zmenšuje se
a čisto je v tom našem lese.
Vzduch kolem nás ať nikdo neznečišťuje
a ať se nám v té naší Zemi dobře žije.

Jindra Pintířová