Žáci ZŠ z Revoluční ulice ve Stříbře se byli podívat v Záchranné stanici zvířat ve Studánce. Tato škola již několik let se záchrannou stanicí spolupracuje. Ve škole již několikrát proběhly besedy s Karlem Bobálem a poslední dva roky škola stanici přispěla finanční částkou. Na sbírce se podílí jak žáci školy, tak i zaměstnanci. Letos se děti poprvé vydaly na exkurzi. Karel Bobál vyprávěl spoustu zajímavostí o zvířatech, která tam musí žít. Většinou šlo o velmi smutné osudy. Děti se zároveň dozvěděly, jak se mají zachovat, pokud naleznou opuštěné či zraněné zvířátko. „Je mi těch zvířat moc líto, jsem rád, že se o ně někdo takhle stará,“ řekl nám Lukáš Hrabák ze šesté třídy. Na závěr zajímavého dne si děti vyplnily jednoduché pracovní listy a nakreslily zvířátko, které se jim líbilo nejvíce. Záchranná stanice v Tachově funguje ve velmi skromných podmínkách a kromě finančních příspěvků by bylo potřeba ještě ochotných rukou pro pomoc při péči o zvířecí obyvatele. Kdo by měl zájem pomáhat, může se přímo obrátit na stanici.