„V sedmdesátých letech soused postavil první jímku v blízkosti naší studny. Otec si tehdy stěžoval, protože splašky nám prosakovaly do studny,“ popsala Květa Kolářová.

Situace se nezlepšovala a v devadesátých letech se soused Květy Kolářové František Horňák rozhodl postavit jímku novou. „Jímka byla postavena v roce 1993, údajně bez povolení, ale splašky prosakují i nadále. Znehodnotily tak naše spodní prameny, přišli jsme o zdroj pitné vody,“ uvedla dále Kolářová, která nechala svoji nemovitost napojit na obecní vodovod.

Prosakující splašky zasáhly nejen studnu a spodní prameny Kolářových, ale také jejich pozemek. „Trávník před domem je podmáčený, když ho posekám, musím trávu vyhodit. Králíkům ji rozhodně dát nemůžu,“ řekla.

Na problémy s jímkou opakovaně upozorňovala různé úřady. Jednání bylo několik, jen letos například v květnu a v červenci.

Na letošních jednáních úřady nařídily Františku Horňákovi, aby jímku pravidelně vyvážel. „Mám jímku vyvážet pravidelně každé dva měsíce,“ řekl Deníku soused Květy Kolářové. „Já jsem se splašky nikdy problémy neměl, k nám neprosakují. Jímka je hluboká metr sedmdesát, s úřady jsme se domluvili, že ji prohloubíme na dva metry,“ řekl dále s tím, že povolení k vybudování jímky v roce 1993 měl, ale nyní je nemůže najít. „Mrzí mě to, že to prosakuje, ale nevím, co s tím. Byla tu i hygiena, která si brala vzorek odkopané zeminy, ale žádné vyrozumění o výsledku mi nepřišlo,“ doplnil Horňák.

Květa Kolářová poukazuje především na to, jak dlouho se problémem zabývají úřady. „Každý si zodpovědnost při rozhodování přehazuje jako horký brambor. Po mnoha jednáních se pořád nic neděje. Nepřijedou zkontrolovat, zda určitá nařízení vykonal, nehoní ho k likvidaci černé stavby. Jsem připravená si stěžovat na nadřízených úřadech a konzultuji už to s právníkem,“ řekla Deníku.

Červencových jednání v Holostřevech se zúčastnili zástupci Městského úřadu v Boru a Odboru životního prostředí Městského úřadu Tachov. „Na jednání 29. července bylo zjištěno, že jímka je plná a pravděpodobně prosakuje do studny paní Kolářové. Majitel na výzvu stavebního úřadu nedoložil doklad o vyvážení jímky. Zjistili jsme, že majitel vybudoval tuto jímku zřejmě bez platného povolení,“ uvedl Deníku Miroslav Rolko z odboru životního prostředí. „V protokole z jednání je uvedeno, že stavební úřad, po ověření zda byla stavba povolena, zahájí řízení o odstranění jímky. Se spolumajitelem bylo domluveno, že začne vyvážet jímku do tří dnů. Zdejší vodoprávní úřad konstatoval, že pokud majitel nedoloží doklady o vyvážení jímky, bude stav kvalifikován jako porušení vodního zákona a dochází k přestupku, který bude vodoprávní úřad řešit,“ uvedl dále Rolko. Po shromáždění podkladů bude podle něj zahájeno řízení o přestupku, kde bude zvážen i přístup majitele k nápravě stavu. „Pokud dochází ke škodě na majetku paní Kolářové, musí se obrátit na soud a ten může i vydat rozhodnutí, kterým nařídí majiteli jímky, aby se zdržel jednání poškozující zájmy souseda,“ uvedl Rolko s tím, že podle evidence referátu životního prostředí bývalého Okresního úřadu v Tachově bylo řízení o odkanalizování nemovitosti Františka Horňáka 11. dubna 1994 přerušeno. „Od té doby na bývalý referát a následně na odbor životního prostředí žádný podnět v uvedené věci nepřišel,“ doplnil.

Žádost o prošetření průsaku odpadních vod do studny Květy Kolářové obdržel stavební úřad v Boru podle vedoucího Václava Říhy v květnu letošního roku. Jednání spojené s místním šetřením nařídil ještě v témže měsíci. „K jednání byla pozvána žadatelka a vlastníci jímky odpadních vod sousední nemovitosti. Do protokolu z místního šetření pan Horňák uvedl, že pro ověření a případné vyloučení průsaku odpadních vod z jeho jímky vykope ve lhůtě do 14 dnů na straně jímky, ve směru ke studni, kontrolní rýhu pro provedení vzorku zachycených vod. K 15. červnu byla kontrolní rýha provedena,“ uvedl Říha.

Z rýhy byl ještě v červnu odebrán vzorek vody pro rozbor. „Protokol o výsledku chemického vyšetření odebraného vzorku vody prokazuje vysokou hodnotu amoniakálního dusíku ve vzorku. To nasvědčuje možnému průsaku odpadních vod z jímky do vod podzemních a následně i do studny paní Kolářové,“ doplnil Říha.

V červenci se uskutečnilo další jednání. „Vlastníci domu, ke kterému patří jímka, byli vyzváni, aby k jednání doložili doklady k jímce odpadních vod a způsobu likvidace jejího obsahu. Při jednání nebyly z jejich strany doloženy žádané doklady a ani doklady, které by stavbu jímky osvědčovaly. Ve středu 24. srpna zahájil stavební úřad v Boru řízení o odstranění předmětné stavby jímky,“ uvedl Deníku vedoucí.