Sklizně tradičních plodin, řepky, pšenice i ozimého ječmene zabrzdilo na Tachovsku počasí. „Poslední týden každý den prší. Nemá cenu sklízet, protože bychom museli platit ve výkupu za sušení,“ říká šéf agrárníků Stanislav Eberle. Bez potíží proběhly jen sklizně ozimého ječmene. „Celkem bylo v okrese ozimým ječmenem oseto 2483 hektarů, sklizena je celá výměra,“ informoval ředitel Zemědělské agentury v Tachově Miloš Dyntar. Ozimá pšenice zabírá plochu 6508 hektarů, sklizeno je pouze 170 hektarů. Ke sklizni jarní pšenice, jež je na 1181 hektarech, stroje ještě nevyjely. Zrovna tak doposud nebylo možné sklidit jarní ječmen, zasetý na 1939 hektarech. Oves je na 941 hektarech, sklizen zatím nebyl ani hektar, to samé platí o tritikale, vyseté na 990 hektarech. Pod střechou tak tento týden mají zemědělci pouze úrodu ze 70 hektarů žita z celkových 449 hektarů a úrodu z 3248 hektarů řepky, která je celkem na 4720 hektarech pozemků. Podle farmářů by bylo zapotřebí 14 dní hezkého počasí, aby plodiny vyschly. Jinak by museli platit za drahé sušení.