„Školka byla uzavřena na konci února. Šest týdnů bylo zavřeno pro všechny děti a pro předškolní děti, kterých máme letos třicet, jsme v té době připravovali distanční výuku,“ řekla ředitelka školky Ladislava Pitrová.

Částečně se mateřinka otevřela 12. dubna, kdy byli do dvou skupin rozděleni právě předškoláci a jedna třída byla určena dětem, jejichž rodiče pracují v Integrovaném záchranném systému.

Na to, až přijdou do školky všechny děti, se personál těšil. „Ale měli jsme i hodně práce. To, co většinou děláme v létě, jsme stihli za těch šest týdnů uzavření. Malovalo se, uklízely se kabinety, dezinfikovalo se, zrekonstruovaly se dvě šatny, zřídili jsme novou prádelnu. A zároveň jsme připravovali projekt enviromentální zahrady,“ uvedla dále ředitelka s tím, že personál ještě není zcela kompletní, dvě členky pracovního kolektivu jsou ještě ve stavu nemocných.

Celkem se do školky v pondělí vrátilo osmdesát dětí, do plného provozu se vrátila také školní kuchyně, která dětem na uvítanou připravila oblíbené šunkofleky.

V Tachově byla v pondělí v plnohodnotném režimu obnovena výuka ve všech pěti mateřských školách zřizovaných městem. Děti jsou ve třídách bez roušek a nejsou testovány. V omezeném režimu fungují jesle.

Za dva měsíce přejdou školky do prázdninového režimu, kdy bude otevřena vždy jedna a ostatní uzavřeny. Mateřinka v ulici Prokopa Velikého bude kompletně uzavřena přibližně čtyři měsíce, důvodem jsou stavební práce, které ve školce začnou v červnu.