Kolik žáků má rozvadovská základní škola?

V současné době šestadvacet žáků, kteří se učí ve dvou třídách. V jedné první a druhý ročník, ve druhé zase třetí a čtvrtý.

Dvacet šest dětí, to není příliš mnoho…

Situace je dána tím, že pro nízký počet dětí, které jsou staršího věku, se vyšší ročníky nevyplatí otevírat.

Starší děti se tedy učí kde?

Dojíždí do školy v nedaleké Přimdě.

Nesetkáváte se v tomto ohledu s protesty rodičů?

To ne. Spíš ze strany žáků, kteří musí dojíždět do Přimdy. Hodně se jim tady u nás líbilo a často nás přemlouvají, abychom tady otevřeli třídy až do devátého ročníku. Vzhledem k situaci, kterou jsem u ž nastínila, to ale není možné.

Jaké zájmové kroužky mají rozvadovští školáci k dispozici?

Počítačový, dramatický keramický. Ten je k dispozici nejen školákům, ale také malým dětem i dospělým. Působí tu také zdravotnický kroužek, jehož členové každoročně vyhrávají okresní soutěže.

Jak vnímáte spolupráci s obcí, tedy zřizovatelem školy?

Velice pozitivně. Ve všem, co potřebujeme, nám zastupitelé vycházejí vstříc.

V jaké výši se pohybuje rozpočet školy?

Ročně tak okolo 560 tisíc korun. S tímto návrhem přicházíme do obecního rozpočtu a jako takový byl dosud vždy bezproblémově schválený.

Co škola a veřejný život?

V tomto směru se naše děti i naši pedagogové hodně angažují. Pořádáme country bály, výtvarné i keramické výstavy, stranou nezůstává ani vítání občánků či setkávání seniorů.

Co nového se pro rozvadovské školské zařízení chystá?

V příštím roce chceme školu rozšířit o dvoj – a trojtřídku.