Slavnosti matky bohyně zrození země i Milkova, jak zněl podtitul akce, se účastnilo na šedesát dětí čtyř škol a také místní děti z nedaleké obce Lestkov. Jejich úkolem bylo za spolupráce dospělých a techniky najít podle map a družicové navigace místa, kde skutečně stálo sedm stavení Milkova. Z dřevěných prutů postavit symbolické štíty domů a vztyčit je tam, kde skutečně dříve byly. Do oken štítů pak účastníci umístili obrázky přibližující dobu před více jak čtyřiceti lety. Oslavy se totiž konaly v rámci připomínky devíti set let od první písemné zmínky o Milkovu a také čtyřiceti let od úplného zániku vsi.

„Děti jsou rozděleny do čtyř skupin. Hledají původní místa, kde stály domy, další skupinka má za úkol najít energetický bod vesnice, protože dříve byly vesnice stavěny tak, že lokátoři nejprve našli tento energetický bod," popsala Miroslava Válová z pořádajícího občanského sdružení Pomozme si sami, které akci uspořádalo za podpory Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

Akce v Milkově se účastnili školáci ze škol v Konstantinových Lázní, Bezdružicích, Černošíně a Záchlumí. Součástí setkání byl také tanec a divadlo. To sehrály děti na základě dříve odposlechnutých a zapsaných příběhů dotýkajících se života lidí před půlstoletím. „V Milkově původně stálo sedm stavení, sedm stromů, uprostřed byl rybník a jedna váha. Před čtyřiceti lety stavení zbourali a vše zahrnuli do rybníka. Zůstalo jen těch sedm stromů," připomněla historii Válová a dění v obci přiblížila prostřednictvím množství dobových snímků.