Zásluhu na tom mají společně Místní akční skupina Zlatá cesta a město Tachov. „Jedná se o doplnění nových herních prvků na zahradách jednotlivých mateřských škol,“ uvedl Josef Kožnar z městského úřadu v Tachově. „Některé stávající, například prolézačky, již nesplňovaly dnešní normy, proto musely být ze zahrad odstraněny,“ pokračoval Kožnar.

Každá z mateřských škol obdrží dvě tyto herní zařízení. „Jedno bude ve tvaru lokomotivy a druhé malý domeček se skluzavkou a prolézačkou. Instalace dalších prvků pak už bude záležet na jednotlivých školkách. Opomenuta nezůstala ani školka ve Slovenské ulici, kterou zřizuje Plzeňský kraj. Pro tuto školku se také podařilo sehnat dotaci,“ dodal Josef Kožnar.

Tachovské mateřské školy investují své prostředky do zvýšení úrovně zahrad již delší dobu. „Této věci se věnujeme průběžně,“ řekla ředitelka školky v Sadové ulici Alena Malá. „V letošním roce jsme investovali již okolo sedmdesáti tisíc korun. Upravili jsme některé dopadové plochy a ošetřili veškeré dřevěné prvky, například obruby u pískoviště. Máme také v plánu zrušit bývalé, dnes již nepoužívané brouzdaliště. Vše ale musíme dělat postupně,“ dodala Malá.

Náklady na tuto akci se pohybují okolo jednoho milionu dvou set tisíc korun. „Město Tachov i Místní akční skupina se na tomto finančně podílejí každý jednou polovinou,“ uvedla Helena Červinková z městského úřadu.