„Akci jsme připravili pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče, ale samozřejmě nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost," řekl Deníku ředitel školy Zdeněk Hnát. „Nazvali jsme ji Cesta za pokladem. Děti, které přišly, plnily na stanovištích určité úkoly, za které dostávaly razítko na kartičku a na závěr obdržely poklad. Podařilo se nám získat pro každého malou hračku, stavebnici. Pro kluky jinou a pro dívky taky jinou," uvedl dále.

Průvodci byli návštěvníkům samotní žáci školy, kteří byli oblečeni v pirátských kostýmech. V horním patře, v závěru trasy, pak čekala truhla s naaranžovaným pirátským pokladem. Na jednotlivých stanovištích se budoucím prvňáčkům věnovaly děti i učitelky a ptaly se na jejich zájmy. Děti mohly ukázat, co je v nich, jaké mají zájmy, schopnosti, dovednosti.

„Chceme rodičům a zákonným zástupcům ukázat, jak vypadá škola. Proto jsou stanoviště ve všech částech školy, aby lidé poznali učebny, tělocvičnu, odbornou učebnu výtvarné výchovy, interaktivní tabuli, družinu. Pokud potřebovali informace, mohli se i zastavit u mě v ředitelně," doplnil Hnát.

Podle jeho dalšího vyjádření předčil zájem a návštěvnost školy dalece původní očekávání. „Tento způsob dne otevřených dveří jsme vyzkoušeli poprvé. Dosud jsme jej pořádali ve všední den v dopoledních hodinách klasickým způsobem. Z mateřských škol sem přivedli předškoláky a z veřejnosti, z rodičů téměř nikdo nepřišel, protože byli v zaměstnání. Tak jsme se rozhodli to změnit s tím, že sobota je den, kdy by si mohli najít čas. Myslím, že se to vyplatilo, protože rodičů přišlo opravdu hodně," uvedl ředitel.

Zápis do všech tachovských základních škol se uskuteční 7. února.