„Děti jsou nadšené, seznamují se tak s novou technikou výuky, kterou využijí pak i na základní škole,“ sdělila ředitelka mateřinky Ivana Šoulová s tím, že tento moderní způsob vzdělávání střídají s klasickými úkoly ve školce, které jsou pro předškolní věk velmi důležité.