„Žáci druhé, třetí, čtvrté a páté třídy měli za úkol napsat si svou pohádku. Ten, kdo odevzdal pohádku, mohl přespat z pátku na sobotu ve škole," vysvětlila učitelka a organizátorka této akce Jana Soulková.

Akci uspořádala škola v rámci projektu Pohádkové putování. To mělo čtyři části. První byl výlet na hrad Gutštejn, druhou výlet k Úterskému potoku, třetí částí byla návštěva koňské farmy v Křivcích a poslední akcí byla tato Pohádková noc.

„Určitě je přínosem, že děti mohou přespat ve škole. Sblíží se více se svými kamarády a mají i lepší vztah s učiteli, kteří jsou přítomni. Hlavně se osamostatní," sdělila Deníku své pocity ředitelka základní školy Eva Kalistová.

Program byl zahájen ve čtyři hodiny odpoledne. Na pořadu dne bylo autorské čtení pohádek, výroba loutky, vlastní příprava večeře a pohádková stezka odvahy.

„Moc se mi to líbilo. Nejvíce se mi líbila výroba loutky. Paní učitelky byly hodné. A Terezka chrápala," svěřila se se svými dojmy žákyně školy a účastnice akce Kristýna Wenzlová.

„Nejvíce se mi líbila výroba loutek. Nebyla jsem prvně bez rodičů, tak jsem se nebála. Ani když byla tma," řekla Tereza Houserová, která se přespání ve škole také zúčastnila.

Druhý den si šly děti prohlédnout bezdružický zámek. Děvčata byla oblečena za princezny a chlapci za rytíře.

Následovalo vyhodnocení programu a předání odměn pro všechny děti. „Děti dostaly drobné ceny. Děvčata panenky a chlapci dinosaury. Každý dostal také pamětní list," doplnila Soulková.

Akce byla financována z grantového programu Haranti a také rodiči dětí. Ke snídani napekly maminky koláče, buchty a koblížky.

„Před vánočními svátky plánujeme ještě Zpívání na schodech, které bude spojeno s výstavou vánočních výrobků," doplnila Kalistová.

Iveta Luňáková