„Nejprve jsme se seznámili s maskotem sběru ptáčkem Vildou a pověděli si něco o ptactvu ve volné přírodě. Zahráli jsme si dvě hry a pak už jsme si něco řekli o tříděném odpadu,“ popsala organizátorka akce Jana Miltová.

Když se děti dozvěděly o třídění odpadu a o jeho spalování, vzaly si ochranné pomůcky a všichni byli rozděleni do dvou skupin. „Každá skupina měla svojí trasu sběru na levém a pravém břehu Mže v okolí plovárny ve Stříbře. Byl určen vedoucí skupiny, nosiči, hledači a sběrači. Každý skupina nasbírala překvapivé množství odpadu. Děti byly na sebe zaslouženě hrdé,“ uvedla dále organizátorka. Celkem obě skupiny naplnily poházeným odpadem šest velkých pytlů.

„Po práci následovala zasloužená odměna ve formě občerstvení, které nám zajistil SDH Stříbro. Opékali jsme buřty. Nakonec jsme děti ocenili diplomy a věcnými cenami, které nám věnovalo město Stříbro,“ doplnila Miltová.