Hlavním cílem bylo zábavnou formou přítomným dětem přiblížit život severoamerických indiánů a jejich vztah k přírodě. Po dobu trvání akce byl připraven zajímavý program v podobě výtvarných dílen s indiánskou tématikou, stavění tradičního obydlí tepee, přednáška o životě indiánů, stezka odvahy, mrštnosti a vytrvalosti a nakonec večerní čtení indiánských pohádek.

„Projekt bude pokračovat během celého léta nejrůznějšími akcemi, díky kterým chceme více zaktivovat místní občany k zapojení se do příprav revitalizace veřejných prostranství v naší obci," prozradila členka sdružení Jiřina Vladařová.

Akce pro děti nejsou jedinou aktivitou, kterou občanské sdružení dělá.

V současné době se připravuje velká stavební akce na přestěhování dosavadní autobusové zastávky a tím vzniká prostor pro další diskuzi s představiteli města Černošín o využitelnosti a hlavně účelovosti městem zpravovaných pozemků.

„V loňském roce se nám podařilo ve spolupráci s Městem Černošín a SZIF vybudovat v obci Víchov nový veřejný park. Celý projekt bude možné shlédnout na výstavě fotografií 26. července v místním komunitním centru Kovárna," ukončila.