Výstavou, která potrvá do konce prosince, vyvrcholil stejnojmenný projekt, na němž děti pracovaly od minulého školního roku.

Projekt připravili v rámci školního vzdělávacího plánu pro základní školy Učíme se spolu a v březnu na něm začali dělat žáci třetího a šestého ročníku. Od září se pak k projektu připojili žáci z ostatních tříd.

„V rámci tohoto projektu žáci navštívili archiv, prohlédli si svou obec, absolvovali besedy s pamětníky o historii a místa, o nichž se dozvěděli, postupně vyhledávali,“ sdělila Deníku učitelka sedlišťské školy Pavlína Kuncová, která měla projekt na starosti.

Na základě získaných poznatků připravily děti výtvarně pojaté exponáty pro výstavu. Kromě obrázků, fotografií, textů a dalších výtvarných prvků, které představují různé významné osobnosti, objekty a milníky historie Starého Sedliště na velkoplošných panelech, připravili trojrozměrné předměty.

Patří mezi ně například kartonový model Starého Sedliště, model nádraží s vláčkem připomínající letos uplynulých sto let od zahájení provozu železnice, či keramické modely významných budov obce.

Ve vitrinách v muzeu je pak vystaveno také několik předmětů dokládajících historii obce.

Při vernisáži byly samotné děti průvodci návštěvníkům a jednotlivé části výstavy postupně představily.

„Cílem tohoto projektu bylo vést žáky k ochraně kulturního a historického dědictví, rozvíjet svůj smysl pro kulturu a tvořivost, uvědomit si důležitost tradic a aktivně zapojit děti do kulturního dění v obci,“ vyjádřila se Kuncová.

Výstava v tachovském muzeu sice potrvá do konce roku, organizátoři projektu by ji však chtěli nechat k nahlédnutí i v pozdější době. „Pokusíme se vyjednat další možnost prezentace, v mezidobí budou exponáty k vidění ve škole,“ uvedla Kuncová.