Školáci se od budovy školy vydali směrem k „Minerálce“, cestou pro ně byla připravená jednotlivá zastavení u kterých získávali informace o odpadcích, jejich likvidací a nutnosti třídění. Organizátoři připravili také několik ukázek odpadu pohozeného v přírodě už několik let a dětem vysvětlili, jaký má dopad na životní prostředí, vzduch i pitnou vodu. Překvapením pro většinu účastníků procházky pak byla hromada nepořádku shromážděná u posledního stanoviště, která představovala obsah odpadu, který organizátoři při přípravě stezky našli a sesbírali. Závěrem akce každý z děti dostal malý test na procvičení informací, které se cestou dozvěděly a certifikát hrdiny, který chrání a uklízí přírodu.

Klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře pozvali na besídku, při které přivítali jaro.
PODÍVEJTE SE: Jaro vítali písničkami i veselými pohádkami