Pro většinu z nich byla zážitkem už jen samotná cesta autobusem, kde jim ochotný řidič pustil pohádku na přání. Autobus školku zavezl k parku Boheminium, kde ji očekávalo divadlo Z bedny. Děti i učitelky si nejprve prošly naučně poznávací okruh s dokonalými maketami významných stavebních a technických památek České republiky a zavítaly i k nedaleké obůrce Hvozd, kde obdivovaly překrásné daňky skvrnité, srnky a jeleny. Poté si děti zahrály na zahradníky a každý si zasadil květinu. Prudký déšť všechny zahnal pod střechu, kde zhlédli divadelní představení Cirkus.

V úterý se předškoláci slavnostně rozloučili s mateřskou školou v obřadní síni tachovské radnice. Připravili si několik tanečků a básniček, které předvedli svým příbuzným a známým. Na památku obdrželi album s fotografiemi mateřské školy, učitelek i kamarádů.

Ve středu přijaly děti s nadšením pozvání na zmrzlinu. Počasí jim tentokrát přálo, takže se zmrzlinou mohly posedět na lavičkách a vychutnat si ji.

Ve čtvrtek bylo pro děti přichystáno překvapení. Staly se kuchaři a podílely se na přípravě a následné konzumaci koblížků.

V pátek čekal děti další výlet. Tentokrát vlakem. Po svačince si nachystaly batůžky a vyrazili na vlak. Nástupním místem byla zastávka Tachov. Při čekání na vlak se v nejednom batůžku lovilo mlsání. Jelikož většina dětí jela vlakem poprvé, byla z jízdy překvapena. Nechaly se dovézt na hlavní nádraží, kde si vlaky lépe prohlédly a představil se jim průvodčí, výpravčí i strojvedoucí. „Velmi se těšíme na následující, ještě společně strávené chvíle před prázdninami, které si zcela určitě užijeme. Jak při hledání pokladu, tak při rozloučení se školním rokem na zahradě. I když s dětmi prožíváme krásné dny, plné nových zážitků, nezapomínáme na ty, kteří v současné době uklízejí a počítají škody po povodních. Naše mateřská škola zorganizovala rychlou sbírku úklidových a hygienických prostředků. Hned v pondělí 10. června jsme nashromážděné prostředky předali na Český červený kříž v Tachově. Ještě téhož dne se naše pomoc dostala k potřebným. Velký dík patří rodičům dětí, kteří se spolu s námi na sbírce ochotně podíleli. Také již několikátý měsíc sbíráme víčka pro Kubíčka. Věříme, že chlapci pomohou," vylíčil Deníku kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Tyršova v Tachově.