Dvě třídy ze Základní školy v Mánesově ulici ve Stříbře se zapojily k celorepublikovému pokusu o světový rekord ve vytvoření plastových znaků obcí a měst z recyklovatelných materiálů.

Celkem patnáct dětí se podílelo na výrobě znaků města Stříbra. „Hodně materiálu nám sehnala učitelka Pavlína Benediktová. A víčka od lahví jsme si nasbírali se spolužáky dohromady,“ uvedly Marie Burianová a Kateřina Benešová z 5.A. „Práce jsme si všichni nejdříve rozplánovali, jako první jsme vyrobili erb na kartonový papír. Potom jsme dělali to ostatní kolem erbu, lepili koženku, víčka i těsnící gumičky a fólii,“ dodaly žačky.

Ze druhé třídy se zapojila jen čtyři děvčata. „Výroba znaku nás moc bavila. V naší třídě se kluci zapojit nechtěli, takže jsme vše dělaly samy,“ řekla Veronika Hradová z 5.B.

Znaky zabraly dětem několik hodin práce. „Tyto čtyři dívky se na znaku podílely asi pětatřiceti hodinami, většinou při výtvarné výchově, pracovních činnostech, ale také ve svém osobním volnu. Prakticky začaly už v září a zvládly to výborně,“ chválila dívky Ludmila Fraňková.

Z 5.B se účastnily dívky Veronika Hradová, Jana Hanzlíková, Eliška Kašparová a Kristýna Matoušová. Z druhé třídy to byli žáci Dominika Čečková, Kateřina Benešová, Josef Kořínek, Eva Soudková, Laura Gabčová, Zdeněk Karel, Kevin Gabčo, Daniela Triščíková, Marie Burianová a Karolína Bartošová. „Oba znaky jsme pak s dětmi odnesli vystavit do vstupní haly naší radnice. Viděl je také pan starosta a děti pochválil. Doufáme, že se znaky budou všem líbit,“ uvedla učitelka Pavlína Benediktová.