„Hlavním cílem bylo upozornit děti na možné nebezpečí, které na ně číhá na silnicích. Za pomoci a výkladu městských policejních strážníků se předškoláci učili, jak bezpečně přecházet silnici, po jaké straně se chodí a jezdí, jaké vybavení a ochranu musejí mít při jízdě na kole, a a další,“ přiblížila program učitelka Marie Dobiášová.

Děti si pak dále rozšířily vědomosti z oblasti první pomoci. “Pracovnice integrovaného záchranného systému předvedla dětem ukázku oživování. Děti si způsob oživování vyzkoušely na figuríně. Získaly také informace o možných nehodách a úrazech a jak jim předcházet. Jak se správně zavolat pomoc při zranění svého kamaráda či příbuzného.,“ doplnila Dobiášová.

Součástí vzdělávacího dopoledne byly i doprovodné disciplíny jako např. vymalovávání a poznávání dopravních značek, skládání a poznávání dopravních prostředků. „Celou akci podpořilo krásné počasí a dobrá nálada zúčastněných. Všem, kdo se na akci podíleli, velice děkujeme,“ uzavřela vyučující.

Kostelečtí si kromě pouti připomněli 660. výročí od první písemné zmínky o obci
Pouťovou zábavou ožije Kostelec již tento týden, slaví hned několik výročí