„V úterý je navštívila zahradní víla, která za doprovodu podzimních písní a básní s dětmi uzavírala zlatým klíčem školní zahradu a herní prvky, které se v ní nachází. Taktéž se poprvé zamykal i nově zbudovaný chodník v západní zahradě, který bude v budoucnu sloužit jako spojnice mezi školními budovami a nově vyprojektovaným parkovištěm,“ řekla Deníku učitelka MŠ Pošumavská. Hned další den uspořádali v předškolním zařízení akci s názvem Halloweenská cesta, určenou pro děti i jejich rodiče. Společně pak plnili čarovné a strašidelné úkoly, které vytvořil kolektiv učitelek. Po splnění všech úkolů si si všichni odnesli zaslouženou odměnu. „Zájem o cestu byl veliký. Všem rodičům a přátelům školky děkujeme za vytvoření krásné atmosféry. Velice se těšíme na další akci, a to školní brigádu – hrabání listí, kde si po práci jako odměnu mohou rodiče s dětmi opéci buřty,“ pozvala na další podzimní program Dobiášová.

Kapela Potíže.
Charitativní koncert v Plané podpoří onkoláčky