Cílem projektového dne bylo naučit žáky, jak si poradit za mimořádných situací, které mohou nastat, jak se správně chovat v přírodě i na silnici.

Během prvních tří vyučovacích hodin se žáci učili, jak správně poskytnout první pomoc, postavit nouzový přístřešek, co vše patří do evakuačního zavazadla, jak zorientovat mapu, a další dovednosti.

Čerstvě nabyté teoretické znalosti pak uplatnili v průběhu následujících dvou hodin. Žáci 9. třídy připravili celkem sedm stanovišť, na kterých vyzkoušeli dovednosti svých mladších kamarádů. Nejlépe si v soutěži vedli žáci šesté třídy – jejich dvě družstva obsadila 1. a 2. místo.

Jana Anděl Valečková