„Tato čtenářská soutěž se připravuje pro první stupeň, konkrétně pro děti druhých a třetích ročníků. Každá učitelka si ze své třídy vybere nejlepší čtenáře, které do soutěže přihlásí,“ vysvětlila Jiřina Svobodová, učitelka 3.B.

Děti si při čtení musí dávat pozor nejen na písmenka. „Není to jen o tom, zda děti dobře přečtou slabiky. Klademe také důraz na intonaci, na zabarvení hlasu, zda je to poslechově příjemné, samozřejmě by to mělo být i bez chyb a různých zadrhávání,“ dodala Svobodová.

V soutěži bylo celkem dvacet dětí. Mezi nimi byla i Štěpánka Mavrová z Víchova. „Mám trochu trému, ve čtení jsem ještě nesoutěžila, zatím jen v přednesu básniček. Ale čtu ráda a často,“ řekla Mavrová ze 3.B.

Čtení žáků hodnotily učitelky. „Rozhodování nebylo lehké, všechny děti se moc snažily. Nakonec jsme rozdaly diplomy šestici nejlepších. Ve druhých třídách nejlépe četla Petra Kajerová, na druhém místě byl Martin Rejda, oba ze druhé A, třetí pozici obsadila Lucie Salvetrová ze druhé B. Ze třetích tříd byla nejlepší Štěpánka Mavrová ze třetí B, druhá se umístila Veronika Jansová a třetí byl Daniel Sůva, oba ze třetí A,“ uvedla Šárka Oberajtrová.