Konal se zde projektový den zaměřený na vesmír a ve spolupráci s odborníkem a za použití všech smyslů žáci v expozicích experimentovali a poznávali, jak funguje svět, ve kterém žijí. „Líbilo se mi, že zde byla opravdu široká škála interaktivních pomůcek. Díky nim byly děti srozumitelnou formou seznámeny s řadou fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů,“ pochvalovala si provedení expozice učitelka Hana Vrtělková.

Děti se seznámily s celou řadou fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů, o kterých si dosud často neuměly udělat představu. Za odborného dozoru přítomného lektora pracovaly s pojmy, jako je hmotnost-tíha na planetách, Sluneční soustava, Keplerovy zákony, tornáda, vulkanická činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce. „Také jsme se společně podívali do budoucnosti, ve které prý bude život na Marsu už běžný,“ usmívá se pedagožka Vrtělková. „Prošli jsme si výzkumnou stanici a vyzkoušeli všemi smysly, jak se v ní bude asi žít,“ dodala.

Zábavné odpoledne pro předškoláky se dětem moc líbilo.
Předškoláci poprvé ve škole. V Hornické se podívali, co je čeká a nemine

Tímto komplexně pojatým projektovým dnem bylo školní výukové téma Vesmír zakončeno. „Projektový den jsme financovali z tzv. Šablon III – Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, na který jsme obdrželi finanční prostředky pro náš projekt Interaktivní vzdělávání, který bude letos v červnu dokončen,“ shrnula závěrem ředitelka školy Alena Kaľavská.