„Dítě nesmí vycestovat bez průkazu z Česka do zemí EU. Musí mít svůj vlastní doklad,“ řekl nám Vladimír Tahovský, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Tachově. Jde to ale i jinak. „V případě starých dokladů, kdy rodiče mají potomka uvedeného v dokladech, mohou vycestovat bez vlastního průkazu,“ upozornil Tahovský. Dospělí se můžou pohybovat v EU jen s ´občankou´. „Občané ČR mohou cestovat do ostatních států EU s platným dokladem totožnosti nebo s cestovním pasem. Unií byl jako platný průkaz totožnosti uznán občanský průkaz s vícejazyčnými názvy a strojově čitelný. Pokud není dítě zapsané u rodičů nesmí bez svého pasu opustit Česko,“ uvádí se v prohlášení Kanceláře veřejného ochránce práv. Ministerstvo vnitra zároveň upozorňuje na možné problémy, ke kterým může dojít. Problém je v rodném čísle. Zatímco u nás slouží jako jedinečný identifikátor osoby, jinde se pracuje s datem narození. Pro některé instituce může být rodné číslo nesrozumitelné. Proto ministerstvo doporučuje pro jistotu používat cestovní pas.