Chtěla, aby na hranicích v lese bylo mariánské poutní místo. Ženě znalé těžkých osudů lidí žijících v tomto kraji se to povedlo v roce 1927. S pomocí dvou zedníků postavili společně takzvanou mariánskou pobožnost, a ta se stala vyhledávanou stejnou měrou z obou stran hranic.

Jenže v padesátých letech minulého století po vysídlení obyvatel došlo ke značnému poškození památky. Až v roce 1990 se obnovy ujal synovec porodní báby Karl Dobner. Nejprve musel zapomenuté poutní místo najít, a když se tak stalo, byl zhrozen stavem, v jakém bylo.

Získal souhlas tehdejšího okresního úřadu v Tachově, starosty Jindřicha Červeného v Rozvadově a svolení od hraběte Kolowrata a pustil se do díla. Poutní místo zrenovovali Karl a Rosa Dobnerovi spolu se šesti přáteli. Paní Rosa zemřela v roce 2018 v květnu a její památce je věnována jedna stránka knížečky záznamů, do které se zapisují návštěvy mariánského poutního místa. Podle některých informací by mělo jít o nejmladší poutní místo na Tachovsku.

Kdo by se chtěl k této zatím ne zcela tak známé památce vypravit, dostupná je pěšky či na kole ze Staré Knížecí Huti asi čtyři kilometry jihovýchodním směrem na samém nejvýchodnějším cípu národní přírodní památky Na požárech.

Jen asi dvě stě metrů jižně je v lese další zajímavá kamenná památka. Jde o smírčí kříž. Je pečlivě opracovaný s nápisem AO 1.7. M.H. 92. Kříž připomíná smrt hajného Mathiase Hettlera, který byl zastřelen pytláky.