Pěvecká dílna podle jejích slov měla ukázat účastníkům možnosti kombinování práce s hlasem, tělem a myslí dohromady. „Účastníci si mohou odfrknout od toho, co se jim děje v životě a na chvilku vnímat jen to, jak funguje jejich tělo, jejich hlas a jejich myšlenky. A najít určitou symbiózu a díky tomu vložit do písně třeba nějakou emoci,“ popsala.

Účastník by měl po kurzu odcházet s tím, že může dělat vše, co mu působí radost a zároveň s tím, že je dobré na tom neustále pracovat. „Tělo, mysl a hlas je něco, co máme po celý život k dispozici, je to nástroj komunikace, uvolnění. Můžeme léčit psychocké problémy pohybem a obráceně. Výsledek může být, že odjíždíme domů naplněni energií,“ uvedla dále lektorka.

Ačkoliv se účastníci workshopu zabývali zpěvem a nazkoušeli několik písní, akce nebyla primárně určena pro muzikanty či zpěváky a zpěvačky. „Mě nejvíc zajímá práce s obyčejnými lidmi. Vždycky vznikne nádherná hudba, i když si ti lidé mohou myslet, že nemají hlas,“ okomentovala Nyass.

Pěvecká dílna zahrnovala práci s hlasem, rytmem, dynamikou, pohybem, který pomáhá dostat rytmus do těla, nácvikem písniček. Hlavní důraz ovšem byl kladen na uvolnění celé osobnosti.

Antonie Nyass se zabývá nejen pěveckou výukou, ale také neurovědou. Profesně je především hudebnicí, která pracuje na několika projektech, mimo jiné s Dejvickým divadlem. Je rovněž členkou vokální skupiny Yellow Sisters.

Kurzu se aktivně zúčastnila také jeho spoluorganizátorka Jitka Šimková. „Tento workshop je v pořadí už čtvrtý. Ten první se všem moc líbil, měl dvacítku účastníků,“ řekla Deníku o vznikající tradici.

Na základě zkušeností z uvedeného workshopu vznikl rovněž fungující pěvecký sbor. „Jmenuje se Souhlas, jehož někteří členové se přihlásili na základě inzerátu v místním zpravodaji. Působíme už čtvrtým rokem,“ doplnila.