Kdo a proč se prohrabal do podzemí v místě bývalého uranového dolu Vítkov, se zatím neví, nejpravděpodobnější se jeví verze o sběračích kovů. V prostoru, kde dříve bývala jedna ze dvou těžních jam, se někdo prokopal skrz asfaltovou komunikaci a betonový podklad. Zhruba v průměru metrový otvor vede do podzemního technologického kanálu, kudy vedly různé kabely a trubky. A právě tento kovový materiál byl zřejmě důvodem, proč tam někdo vlezl. Na vzniklou situaci upozornil majitele důlního díla Deník.

Protože se toto bývalé důlní dílo nachází na pozemcích Tachova, dostavili se v úterý na místo zástupci města, městská policie a také pracovník státního podniku Diamo.

„Nebylo by to poprvé, co se někdo snaží vyhrabat železo ze země. Nebo to jsou nějací šílení nadšenci, kteří se jinam prokopat nemohou tak zkouší toto," potvrdil Tomáš Teplík z podniku Diamo a vzápětí dodal, že podobné aktivity v podzemí mohou být nebezpečné. „Nebudou tam sice žádné nebezpečné plyny, ty můžou být především ve štolách, které nejsou odvětrávané, ale je to případ od případu. Ten kanál samotný díky tomu že má níže ve svahu druhý vlez bude parádně odvětrávaný. V tom technologickém kanálu jim hrozí spíše nějaké zranění a pak je tu samozřejmě riziko provalení stropu, závalu," popsal možné následky.ENERGETICKÝ KANÁL. Vedly v něm kabely, které jsou už dnes dávno ukradené a těm co se tam momentálně dřou zbylo pouze železo. Podzemní prostor v zaniklém uranovém dole Vítkov si v úterý dopoledne prohlédl Tomáš Teplík (na snímku) ze státního podniku Diamo.

A právě to to je důvod k zasypání vytvořených vlezů. Jeden je u zmíněné jámy a druhý vlez probourali zhruba o sto metrů dále. „Mluvil jsem s nadřízenými v Příbrami. Podle nich jsou pozemky převedeny na město a to i včetně pozemků těsně sousedících s jámou. Ještě to prověří, ale pokud je to skutečně tak, bude se muset město Tachov postarat o zasypaní vykopaných děr a nebo vymyslet něco jiného."

Starosta Tachova Ladislav Macák souhlasí. Zasypat se to musí, uvedl. „Domluvíme se na dalším postupu s podnikem Diamo. Také dáme na začátky cest vedoucích k dolu zákazové značky a smět tam budou pouze obsluhující vozidla," dodal starosta Tachova.

Důl Vítkov Těžba probíhala v letech 1961 až 1991.
Byl zde povrchový a následně hlubinný důl Vítkov II, který měl 2 jámy, 2 průzkumné šachtice a 83 km horizontálních důlních děl.
Plocha dobývacího prostoru 0,99 km2.
Hloubka dobývání
1 050 m pod povrchem.
Vytěženo celkem
3 972,6 t uranu.
Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně v Mydlovarech.
Důl zlikvidován, podzemí zatopeno, odval odstraněn (zpracován na drcené kamenivo) povrch rekultivován.
Zdroj: Diamo.cz

Technologickou šachtu vedoucí metr až dva pod zemí pracovník Diama prozkoumal. „Ještě se sem vrátím a prolezu to celé, abychom věděli, kam až to vede, jestli ještě není někde další z otvorů. Pak bychom sem navezli dva nákladní vozy zeminy a otvory zasypali. Nemyslím si, že by to úplně sběrače kovů odradilo, ale hodně jim to zkomplikuje další práci a třeba to i vzdají," popsal další postup.

Zda hrozí dotyčnému kopáči a sběrači kovů nějaký trest jsme se zeptali tiskové mluvčí tachovských policistů. „Záleží na tom, jaká škoda byla způsobena majiteli. Podle toho by mohl být čin kvalifikován jako přestupek nebo trestný čin," podotkla tisková mluvčí tachovské policie Dagmar Jiroušková.

Za poslední roky prostor uranového dolu doznal značných změn. Zlikvidovány byly všechny budovy a místo je rekultivováno, vysázeny jsou nové stromy a další zalesnění se chystá. Firma Diamo je pověřena dohledem nad zaniklými důlními díly, jako je důl Vítkov. V těsné blízkosti prokopaného otvoru je jedno z měřících stanovišť. Jde o takzvané dilatometrické měření. „V podstatě jde o to, že dole v jámě je k nějakému velikému kusu betonu připevněna ocelová trubka vyvedená nad povrch. Tím, jak klesá zásyp v jámě, tak se zasouvá i trubka. Pravidelně měřím, zda k pohybu dochází či nikoli," vysvětlil dále Teplík. Nutná je také kontrola vody. „Máme zde dvě odběrná místa. Vzorky vody odebírám jednou za měsíc a jednou do roka sedimenty. Tam se pak dělají analýzy na uran, rádium a rozpustné i nerozpustné látky. Každé důlní dílo má podle míry nebezpečnosti danou četnost kontrol," dodal pracovník Diama s tím, že k žádnému ohrožení okolí nedošlo.

OdposlechnutoJednou u lesa kousek od dolu Vítkov nachytal hajný zloděje, který kopal velký příkop, kde byla ocelová roura. tu chtěl pak prodat do sběru. Jak zloděj viděl hajného, vzal do zaječích, jenže po asi sto metrech si uvědomil, že na místě nechal tašku a veškeré své doklady. Vrátil se tedy zpět. S hajným pak vedl řeč, že vlastně dělá velice namáhavou práci s nejistým ziskem. Muž lesa mu tedy nabídl práci. Potřeboval vykopat příkop a platil by hodinovou mzdu. Jaké bylo překvapení hajného když dotyčný muž s díky takovou práci odmítl. Raději bude dál potají kopat a sbírat kovové předměty.