Poté, co se jim podařilo se všemi rodiči navázat emailové spojení, začaly připravovat a zasílat tématicky zaměřené projekty. "Snažíme se děti zaujmout i doma. Ve školce si jejich pozornost ohlídáme, na dálku je to poněkud horší, ale i tak se snažíme, aby předškolní příprava byla pro děti zajímavá i v jejich domovech. Jsme si vědomé toho, že je to větší zátěž pro rodiče, ale jiného řešení v této době prostě není," řekla Deníku jedna z učitelek mateřské školy Zuzana Křížová. Témata jako Pohádka, Maminky, Budu školák a další se setkala s pozitivními reakcemi dětí i rodičů. Do školního emailu kromě vypracovaných projektů přišlo i mnoho pochval z řad rodičů.

"Každý projekt obsahuje grafomotorické cvičení, pracovní listy zaměřené na pozornost a postřeh, procvičování početních znalostí, rozvoje řeči, kombinačních schopností a další. Součástí našich balíčků je i námět na pracovní činnosti nebo výtvarné práce s podporou fantazie dětí. Všechny podněty k distanční výuce zasíláme rodičům našich předškoláků e-mailem a pokud nemají možnost si zadané úkoly doma vytisknout, mohou si je vyzvednout v domluveném termínu přímo v mateřské škole," vysvětlila další z pedagožek Petra Kertysová.

Ani učitelky třídy pro nejmenší děti, které se ve školce říká Berušky a Broučci, nezůstaly pozadu. Jim i jejich maminkám poslaly „květinový pozdrav“ u příležitosti MDŽ a zároveň inspiraci na domácí tvoření. Na zpestření dní v lockdownu připojily i několik pracovních listů. Díky nim si děti mohly zopakovat básničky směřované právě maminkám a jejich neúnavné péči. "Nezapomněly jsme ani na listy s písničkami. Samozřejmě bychom byly raději, kdybychom mohly s dětmi nacvičit pěknou besídku k MDŽ, ale když to doba nedovoluje, snažíme se jim lásku a úctu k maminkám připomínat alespoň touto formou," řekla jedna z beruškových učitelek Marcela Jandíková.

"Distanční výuka rozhodně na žádném stupni škol nenahradí osobní kontakt. Výhodou je alespoň skutečnost, že i nejmenší se naučí větší samostatnosti. Všichni musíme situaci brát tak, že každá krize nás může posílit," dodala závěrem ředitelka školy Pavlína Tvrzová.