Jak se Deníku podařilo zjistit, měla by se dlažba na předním nádvoří více přiblížit té v zadní části. „Pokusíme se o více historický vzhled a také návaznost se zadním nádvořím. Jde především o to, aby zámek ještě více vynikl. Přeci jen je pravda, že dlažba v přední části již nepůsobí zrovna uhlazeným dojmem," řekl starosta Tachova Jiří Struček. V dnešních dnech se zatím pracuje na prostoru kolem kašny, dostat by se ale mělo i na vjezdy a další části celého nádvoří.
Nynější opravy jsou druhou částí projektu na zvelebení dlažby v okolí zámku. Ta první se uskutečnila přibližně před čtyřmi lety a opraveno bylo právě zmiňované zadní nádvoří. „Dlaždice na předním nádvoří jsou už staré, opotřebované, protože nejsou jednolité, začínají už zvětrávat. Proto bylo rozhodnuto, že budou postupně nahrazeny dlažbou," uvedla na téma rekonstrukce zadního nádvoří pracovnice Městského úřadu Soňa Vrbová


Bohužel s rekonstrukcí přichází i menší komplikace pro hlavní bod celého komplexu, tedy pro tachovský zámek. „Přední vchod je nyní uzavřen. Návštěvníci tedy musí použít vchod zadní. Vše je ale dobře vyznačeno, tudíž by k žádným větším zmatkům docházet nemělo. Krom tohoto omezení je zámek zcela normálně otevřen," dále řekl Struček.
Spíše než turisté jsou ale z uzavřeného vchodu rozčarovány svatebčané – nádvoří je totiž oblíbeným místem například pro společné svatební fotografie, také svatební průvody se zde občas formují před vstupem do obřadní síně v zámku. Podle některých je zadní vstup komplikovanější.


Ovšem na největší úskalí by teoreticky mohla narazit Základní umělecká škola. Jelikož opravy předního nádvoří budou pokračovat i v září, mohl by být narušen jinak plynulý provoz.
Podle starosty Tachova by to ale neměl být velký problém. „Vchod do základní umělecké školy bude nějakým způsobem vyřešen, tudíž provoz by opravdu neměl být jakýmkoliv způsobem omezen," řekl tachovský starosta.

odle ředitelky Základní umělecké školy Tachov Jany Válové je výměna dlažby na předním nádvoří tachovského zámku velkou komplikací především pro zahájení školního roku.
Stalo se totiž tradicí, že škola zahajuje nové výukové období právě na nádvoří, kde se představují pedagogové, hudební i taneční obory a vždycky krátce koncertuje Tachovský dětský sbor pod vedením Josefa Brabence.
„Zahájení budeme muset pro letošek vyřešit jinak," uvedla Deníku ředitelka ZUŠky.


„V červnu nám při jednání na radnici bylo přislíbeno, že do 1. září bude na nádvoří už částečně něco vybudováno, zatím je to ale stále staveniště, které žádné další aktivity, včetně použití hlavního vchodu do školy, v současné době neumožňuje. Ale uvidíme, do zahájení výuky zbývá ještě týden," uvedla Válová.


S největší pravděpodobností se ale slavnostní zahájení školního roku na umělecké škole uskuteční na zadním nádvoří a také režim prvních týdnů ve škole se bude muset přizpůsobit stavební situaci na předním nádvoří.
„Jsme připraveni zajistit vstup do školy zadním vchodem, který je ze zadního nádvoří," vysvětlila ředitelka s tím, že také zadní vchod, stejně jako přední, je bezbariérový. „Ovšem k zadnímu vchodu musíme zajistit pověřeného pracovníka, který by navigoval lidi dál do budovy," dodala ředitelka.