Jak řekl starosta Miroslav Křížek, akce se časově překlene až do příštího roku. „Vzhledem k suchu a stavu vody bude ve vodojemu obnovena třetí, zatím nevyužívaná komora, abychom zajistili větší objem na vodu. I když letošní rok je trochu jiný, ale když je sušší rok, stav vody je trochu na hraně,“ vysvětlil starosta.

Jak dodal, vyměněny budou všechny armatury a vodojem získá kompletní novou a moderní technologii včetně chlorování. „Zároveň necháme vodojem připravit na připojení druhé sběrné jímky.“

Rekonstrukce vodojemu byla rozdělena na několik částí. Na přelomu loňského a letošního roku nechala obec udělat nový přivaděč od zařízení až na okraj obce. V současnosti se pracuje na samotném vodojemu, práce na něm by měly být dokončeny počátkem jara příštího roku.

Celkové náklady na modernizaci vodárenského zařízení jsou, jak dále uvedla starosta, zhruba tři miliony korun bez DPH, přivaděč stál jeden a půl milionu bez DPH. S financováním částečně pomohly prostředky Plzeňského kraje z různých dotačních programů.

V nepříliš uspokojivém stavu je podle Křížka také obecní vodovod. Na několika místech v obci se totiž objevují pravidelně poruchy vodovodního řadu, jednu z nich odstraňovali minulý týden.

„Proto předpokládáme, že jakmile se dokončí vodojem, budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vodovodu ve vsi. Chceme postupovat tak, abychom vždycky část opravili, protože v celku se to za současné situace provést nedá. Některé ulice prostě úplně uzavřít nemůžeme, takže to budeme muset řešit po částech. Samozřejmě počítáme s tím, že současně s opravou vodovodu bychom opravili také kanalizaci,“ uvedl starosta s tím, že časový harmonogram a finanční rozpočet na opravu vodovodu zatím stanoveny nebyly..