Přestože nejde o nereálnou částku, v městské pokladně přesto chybí tři a půl milionu korun.

„První pololetí by mělo být zaplaceno do konce února a druhé pololetí je placeno na konci srpna. Poplatky však většina obyvatel platí jednorázově a to celých pět set korun," řekla Helena Pichová z finančního odboru Městského úřadu v Tachově.

Poplatky se vztahují i na malé novorozence. Ode dne, kdy dítě přijde na svět, tak na něj připadá povinnost zaplatit poplatky za komunální odpad až do svých sedmdesáti devíti let. Od osmdesáti let je od poplatků osvobozen. Poplatky se vztahují i na cizince nejen s trvalým pobytem.

Ve většině chodí lidé platit poplatky přímo na pokladnu, dostanou písemné potvrzení. Každý občan, který má trvalý pobyt v Tachově je zapsán do evidence a má povinnost za odpady platit. Pokud ne, pracovníci městského úřadu vše vidí v databázi.

Platební výměry, exekutor

„V první fázi posíláme platební výměry a pokud nezaplatí po obdržení tohoto výměru, tak můžeme pověřit exekutora," upozornila Pichová.
Občané se však mohou dostat do situace, kdy mají trvalý pobyt v Tachově a řádně tu platí poplatky za odpady. Fyzicky však bydlí někde jinde. Přestože platí odpady v Tachově, v některých obcích musí znovu zaplatit.

„V Tachově je zaveden systém Trvalého pobytu a občan zde řádně platí poplatky. Pokud však bydlí jinde, může se mu stát, že obec, kde pobývá má zavedeny takzvané Skutečné pobyty. To znamená, že musíte zaplatit dvakrát," upozornila.

Pokud bydlíte většinu roku v cizině a doložíte na městský úřad potvrzení, můžete být osvobozeni od poplatku.

V Tachově tři a půl milionu

Dluh za poplatky z komunální odpady činní v Tachově tři a půl milionu korun. Jsou to peníze, za které se dají opravit například chodníky na sídlištích a nebo část komunikace.

V zákoně není nikde psáno, že je množství odpadů omezeno, takže si můžete k cestě přistavit kolik popelnic chcete.