Prvního října začne ve Stříbře fungovat Centrum podpory rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické. Jakou službu poskytne obyvatelstvu?

Centrum podpory rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické zahájí svou činnost prvního října na adrese v ulici Husova dvětstě dvacet. Cílovou skupinou práce Centra jsou nestabilizované rodiny s přechodnými i závažnými problémy s dětmi do osmnácti let. Posláním sociálně – aktivizačních služeb je pomoc dítěti a jeho rodině zlepšit obtížné životní situace a omezit nežádoucí vlivy na dítě.

Rozsah činnosti, jedná se o terénní práci i kontakty v poradně, je v rámci celého našeho správního území obce s rozšířenou působností. Služba je bezplatná, podpora je nabízena všem rodinám, bez ohledů na jejich vyznání, etnickou nebo politickou příslušnost, sociální statut či národnost, podpora je nabízena bez rozdílu všem rodinám, které mají zájem změnit svoji nepříznivou životní situaci. Zájemci, kteří chtějí své problémy řešit s odborníky, mohou oslovit mne, nebo pracovnice sociálně – právní ochrany našeho odboru. Všem rády zprostředkujeme kontakt.