Jakou akci zorganizoval váš svaz pro vaše členy v poslední době? Jaká bude vaše příští akce?

V tomto týdnu, ve čtvrtek, jsme připravili pro naše členy zájezd do plzeňské zoologické a botanické zahrady. Jednalo se polodenní výlet, kterého za zúčastnilo celkem čtyřicet výletníků, z toho sedm dětí. Akci jsme mohli uskutečnit za přispění našeho sponzora. Všem se zájezd líbil, povedlo se také počasí. Naší příští akcí bude zájezd do plzeňského divadla, který připravujeme letos na podzim.