Co dělají rybáři v tomto zimním období?

V zimních měsících, pokud jsou rybníky pod ledem, rybáři obsekávají výpustní zařízení, aby nedošlo k jeho poškození při vzedmutí hladiny rybníka. Dále vysekávají otvory v ledu pro odplynění rybníků, aby nedošlo k úhynu rybí obsádky. Na závěr zimy, než led roztaje, rybáři pro zlepšení Ph vody vápní, protože jarní voda je příliš kyselá. V jarních měsících se loví komorové rybníky a vylovená ryba se vysazuje do chovných rybníků.
Kromě toho musím zmínit únorový ples, který každoročně pořádáme pro své členy a březnovou výroční členskou schůzi, na kterou všechny naše členy srdečně zveme. Příprava obou těchto akcí vyžaduje poměrně mnoho času.