Na jaře při setkání na návsi v Křivcích jste hovořila o tom, že sdružení vybuduje malou klubovnu. Ta už je nyní hotová. Jak dlouho trvala její stavba a k čemu bude klubovna sloužit?

Klubovna byla postavená prakticky za pár dnů. Je to montovaná stavba, a tak ji sem dodavatelská firma přivezla a na místě už připravené díly jen smontovala. Ale přípravy, především vyřizování různých povolení a dokumentů, neboť na stavbu jsme získali dotaci, trvalo prakticky rok. Ale klubovna je hotová, otevírali jsme ji v sobotu dopoledne před Martinským setkáním a bude sloužit k různým účelům. Pro posezení a setkávání občanů v Křivcích i jako zázemí pro větší akce, které tady pořádáme.