Na svém ustavujícím zasedání odhlasovali tachovští zastupitelé změnu ve vyplácení odměn. Čeho se týká?

Změna nastala především v tom, že nyní se již nebudou sčítat jednotlivé odměny zastupitelům v jejich funkcích. To znamená, že zastupitel dostane pouze tu vyšší finanční odměnu podle toho, jakou funkci zastává. Úspory vzhledem k vypláceným odměnám nebudou příliš vysoké, ale jde nám spíše o princip. Nyní se odměny pohybují od osmi set dvaceti korun pro řadového člena zastupitelstva až po dva tisíce osm set deset korun měsíčně pro neuvolněného člena Rady města Tachova. Částky jsou stejné jako v minulém volebním období.