V jaké podobě schválili zastupitelé města Přimdy městský rozpočet na rok 2011? Jaká bude největší investiční akce v tomto městě v příštím roce?

Rozpočet města schválili zastupitelé na svém zasedání tento týden ve středu. Rozpočet pro příští rok bude vyrovnaný. Tento rozpočet podpořilo čtrnáct z patnácti zastupitelů. Město Přimda tak bude v následujícím roce hospodařit s částkou okolo dvaadvaceti milionů korun. Největší investiční akcí, kterou plánujeme bude výstavba infocentra, veřejných toalet a odpočinkové zóny na přimdském náměstí.