Kolik mládežnických kolektivů působí v rámci sborů dobrovolných hasičů na Tachovsku a jaké akce dělají hasiči pro mládež?

Na Tachovsku působilo k 31. prosinci loňského roku patnáct kolektivů mladých hasičů. Bylo to nejvíce od roku 2005, kdy jsme evidovali čtrnáct kolektivů. Mládež se věnuje pravidelně preventivně výchovné činnosti. Patří sem mimo jiné besedy, krátkodobé akce, mimovíkendové schůzky, hasiči rovněž pořádají letní tábory. Besed se koná ročně několik desítek. Například v roce 2009 jsme jich zaznamenali 48 a zúčastnilo se jich dohromady 1406 dětí. Letní tábory se v posledních třech letech pořádají obvykle tři, loni na nich bylo dvaadevadesát dětí. No a počet mimovíkendových schůzek jde do stovek. Loni jich bylo 416, předloni 145 a v roce 2007 jich bylo 354.