Zastupitelstvo při svém pondělním zasedání schválilo závěrečný účet města Tachova za rok 2009. Hlasovala jste proti. Můžete uvést proc?

To je jednoduché. Protože s tím nesouhlasím. Na zasedání mi vadilo několik věcí. Například řídící tohoto bodu ani neseznámil přítomnou veřejnost s obsahem dokumentu. Nikdo neřekl, jaké má město Tachov pohledávky. Vedení města by si tímto problémem mělo poradit. Také nemohu souhlasit se schodkem rozpočtu. Myslím, že město také mělo v této době omezit některé investice. (smv)